fbpx

Vrijdag 8 oktober 2021

regenboog-pakket voor basisscholen.

Op vrijdag 8 oktober overhandigden wethouder Marianne Smitsmans en Bart Cochet, voorzitter van de LHBTI-vereniging OUCH ZO, een kleurrijk regenboogpakket en regenboogbal aan de Synergieschool. Dit gebeurde in het kader van een gezamenlijke actie ten behoeve van Coming-Outdag (11 oktober).

Synergieschool

alle kinderen welkom.

Het doel van deze actie is om het thema seksuele en genderdiversiteit op een laagdrempelige manier op basisscholen bespreekbaar te maken. Ook de Synergieschool vindt dit een belangrijk thema en doet graag aan deze actie mee.

“Op de Synergieschool zijn alle kinderen welkom! Wij zijn een school voor het leven en het leren. Je leert niet voor school, maar voor het leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren leven in een samenleving met veel verschillende culturen en achtergronden, wij hebben respect voor de ander en je mag zijn wie je bent.”

Marianne Smitsmans vindt dat diversiteit onze samenleving in alle opzichten verrijkt. “We willen een fijne en veilige samenleving zijn voor iedereen, ongeacht je seksuele voorkeur. In Roermond kan en mag iedereen zichzelf zijn.”

Synergieschool 4 1200x800
Synergieschool 1 1200x800

OUCH ZO

LHBTI-inclusieve scholen.

De LHBTI-vereniging OUCH ZO is sinds januari 2020 actief in Roermond en Weert. Een van haar speerpunten is het streven naar LHBTI-inclusieve scholen. De oprichters van OUCH ZO zijn allebei werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Volgens voorzitter Bart Cochet weerspiegelt het onderwijs onvoldoende de hedendaagse samenleving. Heteroseksualiteit vormt bijvoorbeeld nog altijd de norm in leerboeken en als gevolg hiervan de lessen. Leerlingen met een LHBTI-achtergrond kunnen zich daardoor niet altijd goed herkennen in het onderwijs.

“In feite geven de makers van leerboeken zo de boodschap aan een deel van de leerlingen dat zij er niet bij horen”, aldus Bart Cochet. “Wij willen leerkrachten hiervan bewust maken en ze aansporen hun lessen inclusiever te maken, zodat ieder kind zich aangesproken voelt.”

In de komende weken zullen ook andere basisscholen in de regenboogsteden Roermond en Weert, die zich voor deze actie hebben aangemeld, een regenboogpakket overhandigd krijgen.