fbpx

SchoolsOUT Limburg

SchoolsOUT is van oorsprong een Nijmeegs project. De aanpak werd ontwikkeld door GGD Gelderland-Zuid en gefinancierd door de gemeente Nijmegen. OUCH ZO neemt deze aanpak, die de afgelopen 20 jaar goede resultaten heeft geleverd, over en rolt die de komende jaren uit over de provincie Limburg. We beginnen daarbij in Roermond en Venlo.

‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt.’ Dat zijn de uitgangspunten van SchoolsOUT. SchoolsOUT ondersteunt scholen op maat om dit mogelijk te maken. Zo werken we samen aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen.

In de praktijk betekent dit:

  • Leerlingen en medewerkers weten dat er naast heteroseksuele vrouwen en mannen ook LHBTIQ+ mensen zijn.
  • Ze vinden dit okee.
  • Ze zeggen geen negatieve dingen over mensen met andere seksuele of genderidentiteiten dan zijzelf.
  • Ze vinden het ook de normaalste zaak van de wereld om gewoon contact met elkaar te hebben.
  • En elkaar niet anders dan anderen te behandelen.
SCHOOLSOUT BESTAAT UIT TWEE ELEMENTEN DIE ELKAAR VERSTERKEN

1. Ondersteuning op maat aan scholen

SchoolsOUT kan scholen adviseren over bijvoorbeeld lespakketten, trainingen, films, theatervoorstellingen, beleid en de zorgstructuur. De insteek is om altijd aan te sluiten bij wat al goed gaat op een school. En in te spelen op de specifieke wensen, vragen en mogelijkheden van de school. Hierbij rekening houdend met de leerlingen en met de mogelijkheden van het personeelsteam.

2. Gemeentelijke en regionale activiteiten

Scholen merken elke dag de invloed van de wereld om ze heen. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben een impact op wat er in de school gebeurt. En andersom. Daarom investeert SchoolsOUT ook in activiteiten buiten scholen. En in samen­ werking tussen scholen. Zo staat een school er niet alleen voor om leerlingen te begeleiden in hun meningsvorming en identiteitsontwikkeling.

Plan van aanpak

Samen met de adviseur van SchoolsOUT bespreekt de school de stand van zaken. Aan de hand van een checklist bekijken ze wat goed gaat en wat nog beter kan. In de praktijk blijkt één uitgebreid gesprek meestal al voldoende om te komen tot een concreet plan van aanpak.

Er is aandacht voor 4 PIJLERS:

1. Educatie: Heeft onze school een doorlopende leerlijn over ‘seksuele en gender­diversiteit’?

2. Zichtbaarheid: Draagt onze school uit dat iedereen zichzelf kan zijn en mag houden van wie die wil?

3. Zorg, signalering & begeleiding: Is de zorgstructuur op onze school inclusief?

4. Beleid & regelgeving: Is aandacht structureel ingebed in ons schoolbeleid?

De school is zelf de belangrijkste uitvoer­der en stelt een werkgroep samen. Deze werkgroep werkt samen met het team van professionals, met leerlingen en ook met ouders aan een positief klimaat. De adviseur van SchoolsOUT ondersteunt hen hierbij, samen met voorlichters en aanbieders van bijvoorbeeld theater­voorstellingen.

Gesubsidieerd door

CONTACT

Wil je meer weten of heb je andere vragen over SchoolsOUT Limburg? Neem dan contact met ons op via email.