fbpx

Out of the Box

Inclusief maken.

Het project Out of the Box richt zich op het LHBTI-inclusief maken van scholen en andere organisaties.

Volg • abonneer • mail

Overzicht

het project

Het doel van Out of the Box is de emancipatie van LHBTI’s bevorderen door het LHBTI-inclusief maken van scholen en andere organisaties. In 2021 ligt de focus op scholen voor voortgezet onderwijs.

LHBTI-inclusief onderwijs biedt aan alle leerlingen een venster op de diversiteit in de samenleving, inclusief seksuele en genderdiversiteit. Het geeft leerlingen een accurater en inclusiever beeld van de samenleving en leert hen respectvol om te gaan met seksuele en genderdiversiteit.

Aan LHBTI-leerlingen biedt LHBTI-inclusief onderwijs een spiegel waarin zij zichzelf en hun eigen ervaringen kunnen terugzien. Dit vergroot hun eigenwaarde en het gevoel erbij te horen, en stelt hen beter in staat hun eigen identiteit te ontwikkelen en hieraan uiting te geven.

128842134_3716812281708653_7741926301114125277_n

OOTB Netwerk

LHBTI-Inclusieve school.

Met het deelproject OOTB Netwerk leggen wij contacten met organisaties en instellingen in Roermond met als doel LHBTI-inclusiviteit in hun beleid vast te leggen. In 2021 ligt de focus op scholen voor voortgezet onderwijs.

Met de scholen overleggen wij hoe ver zij op het gebied van LHBTI-inclusiviteit staan. Wij ontwikkelen een standaard die als meetlat wordt gebruikt om het schoolbeleid op het gebied van LHBTI-inclusiviteit verder vorm te geven.

Ook leerlingen worden daarbij betrokken. Op scholen waar nog geen Gender en Sexuality Alliance (GSA) actief is, stimuleren wij het opzetten hiervan. Met leerlingen wordt overlegd hoe zij het schoolklimaat op LHBTI-gebied ervaren en hoe dit zou kunnen worden verbeterd.

OOTB School

LHBTI-inclusieve lessen.

Wij stimuleren scholen om de aandacht voor het thema LHBTI breder te trekken dan alleen voorlichtingen en de lessen biologie. In principe zou in elk vak aandacht  moeten zijn voor seksuele en genderdiversiteit.

Om docenten te helpen hun lessen LHBTI-inclusiever te maken, ontwikkelen wij een toolbox. Deze bevat informatie voor docenten over het thema seksuele en genderdiversiteit en hoe zij hiermee als docent kunnen omgaan. Een belangrijk onderdeel van de toolbox zijn de lesbrieven en lesideeën voor diverse vakken waarmee lessen LHBTI-inclusiever kunnen worden gemaakt.

Gekoppeld aan de toolbox geven we op elk van de partnerscholen in Roermond en Weert een workshop aan docenten over het thema seksuele en genderidentiteit en hoe zij LHBTI-inclusief onderwijs op eenvoudige wijze kunnen vormgeven.

Meer weten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het project Out of the Box en wat wij voor uw school of organisatie kunnen betekenen.