fbpx

Woensdag 12 mei 2021

Verbazing over COC

OUCH ZO spreekt haar verbazing uit over het ‘nieuws’ deze week van COC Limburg dat zij naar Noord- en Midden-Limburg gaan uitbreiden.

Late berichtgeving

Wisten al halfjaar van voornemen.

OUCH ZO, de LHBTI-vereniging in Midden-Limburg, is overvallen door het bericht van COC Limburg, dat zij gaan uitbreiden naar Noord- en Midden-Limburg. Vooral de timing van het nieuws oogst verbazing. Voorzitter Bart Cochet: “Wij wisten al in het najaar van vorig jaar van de plannen van COC Limburg voor een regionale aanpak. Waarom COC Limburg er pas nu mee naar buiten komt zonder verdere concretisering is ons een raadsel.”

De vereniging OUCH ZO werd begin 2020 door Bart Cochet en Reggy de Groot opgericht. Reden hiervoor was het gebrek aan activiteiten op LHBTI-gebied in Midden-Limburg. De activiteiten van COC Limburg vinden hoofdzakelijk in Maastricht plaats en voor velen in Midden- en Noord-Limburg is dat te ver. “COC Limburg liet zich voorbij Sittard nauwelijks zien afgezien van een paar eenmalige evenementen”, aldus voorzitter Cochet. “Wij wilden met onze vereniging de leemte opvullen”.

Regelmatig contact

Geen concrete plannen bekend.

OUCH ZO is niet de enige nieuwe LHBTI-organisatie in Midden- en Noord-Limburg. In Roermond is al enkele jaren de Gay Soos actief. Deze stichting richt zich met name op oudere LHBTI’s. In Weert organiseert B-Sassy open-minded feesten. En in Venray timmert Coming Inn aan de weg om het thema LHBTI onder de aandacht te brengen. Deze organisaties vormen zo in Midden- en Noord-Limburg een alternatief LHBTI-netwerk.

Om overlap in de activiteiten van deze organisaties te voorkomen, vindt regelmatig overleg plaats in het kader van de regenboogsteden Roermond en Weert. Ook daarbuiten onderhoudt OUCH ZO contact met de andere LHBTI-organisaties in de regio. Bart Cochet geeft aan dat hij aan COC Limburg meermaals de vraag heeft gesteld, wat zij concreet aan activiteiten in Midden- en Noord-Limburg gaan doen. “Tot op heden kunnen ze ons dat niet vertellen. Wij verbazen ons erover dat zij nu het ‘nieuws’ naar buiten brengen dat zij naar Noord- en Midden-Limburg gaan uitbreiden. Het was al langer bekend, het staat in hun meerjarenplan. Maar belangrijker nog: er ligt niets concreets voor, alleen de intentie.”

Onhaalbaar plan

Samenwerking, geen concurrentie.

OUCH ZO vindt het plan bovendien onrealistisch. COC Limburg heeft geen geld gereserveerd in de huidige begroting voor nieuwe locaties buiten Maastricht. Inmiddels is duidelijk dat deze mogelijk meer gaan kosten dan gedacht. Anders dan in Maastricht waar COC Limburg een pand van de gemeente huurt, moet in andere plaatsen op de commerciële markt worden gezocht. COC Limburg zegt haar activiteiten te willen verdubbelen. In het meerjarenplan staat zelfs een ‘verdriedubbeling’. Bart Cochet vraagt zich af hoe COC Limburg dit wil financieren met dezelfde hoeveelheid aan inkomsten.

“Ook vinden wij het belachelijk dat ze eerst zo’n 20 regiocoördinatoren willen werven en pas in het allerlaatste stadium van hun stappenplan ‘vaste bijeenkomsten’ gaan organiseren. Het is een heel bureaucratisch plan”, zegt de voorzitter van OUCH ZO. Hij had liever gezien dat COC Limburg de LHBTI-organisaties in Midden- en Noord-Limburg gaat ondersteunen in plaats van met eigen activiteiten te gaan concurreren. “Je ziet in andere regio’s dat het COC daar wel met lokale LHBTI-organisaties samenwerkt en ze ondersteunt en promoot. Waarom kan dat in Limburg niet ook?”