fbpx

Woensdag 30 augustus 2023

Regenboogpad roermond

Naar aanleiding van het artikel in De Limburg van 29 augustus (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230829_95263189) over het regenboogpad in Roermond willen we de volgende reactie geven.

Onnodige ophef

Helaas wordt er weer onnodig ophef gecreëerd in de media, waardoor er bijgedragen wordt aan de polarisering in de samenleving. Ouch Zo voelt zich daardoor gedwongen een reactie te geven, mede doordat de naam van onze voorzitter in het artikel wordt genoemd.
Het probleem is niet dat de blindegeleidelijn over het regenboogpad is aangelegd, maar de manier waarop het is aangelegd. Niet alleen is het schuin over het regenboogpad aangelegd, wat een verstoord beeld geeft van het pad, de blindegeleidelijn is in deze route ook gewoon verwarrend voor de blinden en slechtzienden (we hebben hierover met blinden gesproken). Er is bij de aanleg alleen rekening gehouden met enerzijds de kraam die er in het winterseizoen staat en anderzijds de fietsen die daar illegaal worden gestald.
 

Nette oplossing 

De oplossing is een nette (rechte) aanleg, langs of over het regenboogpad, volgens de richtlijnen en een goede aanpak van het fietsenprobleem op dit stuk. Gemeenteraadslid en voorzitter van Ouch Zo, Bart Cochet, is achter de schermen al hiermee bezig en vanuit de gemeente Roermond wordt constructief meegewerkt aan een goede oplossing voor de blinden en slechtzienden met respect ook voor de symbolische waarde van het regenboogpad voor de lhbti-gemeenschap én Roermond als regenboogstad. Als vertegenwoordiger van de lhbti-gemeenschap wil Ouch Zo benadrukken dat wij geen probleem met de blindegeleidelijn zelf of het samenlopen van de blindegeleidelijn en het regenboogpad hebben, enkel met de onlogische positionering en loop van de blindegeleidelijn.

Echte probleem

Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot wat in het artikel gesuggereerd wordt, steunt onze voorzitter Bart Cochet de petitie niet. Naar onze mening wordt er te veel ophef gemaakt over iets wat niet het eigenlijke probleem is. Het eigenlijke probleem zijn de verkeerd geplaatste fietsen waardoor blinden en slechtzienden gedupeerd zijn. Er is een oplossing gemaakt die geen oplossing is voor zowel de blinden en slechtzienden alsook de lhbti-gemeenschap. Nogmaals, aan een oplossing wordt gewerkt en alle ophef en discussie hierover achten wij daardoor overbodig.