fbpx

Vrijdag 15 september 2023

SchoolsOUT
Limburg

Vandaag kondigt Ouch Zo – SchoolsOUT Limburg met trots de lancering aan van haar innovatieve project in de provincie Limburg met ingang van het nieuwe schooljaar. SchoolsOUT Limburg is een nieuw initiatief van Ouch Zo dat tot doel heeft inclusiviteit en acceptatie te bevorderen in het onderwijs voor de LGBTQ+ gemeenschap.

De pilotfase van het SchoolsOUT Limburg-project gaat van start in Roermond en Venlo in het jaar 2023. Deze eerste fase zal worden uitgevoerd door twee enthousiaste vrijwilligers, Reggy de Groot en Bart Cochet. Hun toewijding en passie voor dit onderwerp zullen een belangrijke rol spelen bij het succes van de pilot.

Het SchoolsOUT-project is oorspronkelijk een initiatief van GGD Gelderland Zuid, gemeente Nijmegen, COC regio Nijmegen en Dito. Deze organisaties hebben met succes het project in Gelderland gelanceerd en de uitbreiding naar Limburg is een belangrijke stap in het bevorderen van inclusiviteit in het onderwijs.

“We zijn verheugd om het SchoolsOUT-project uit te breiden naar Limburg,” zegt Bart Cochet voorzitter van Ouch Zo. “Ons gezamenlijke doel is om ervoor te zorgen dat elke jongere in Nederland, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, een veilige en ondersteunende leeromgeving heeft.”

Bewezen succes

Het SchoolsOUT-project is oorspronkelijk een initiatief van GGD Gelderland Zuid, gemeente Nijmegen, COC regio Nijmegen en Dito. Deze organisaties hebben met succes het project in Gelderland gelanceerd en de uitbreiding naar Limburg is een belangrijke stap in het bevorderen van inclusiviteit in het onderwijs.

“We zijn verheugd om het SchoolsOUT-project uit te breiden naar Limburg,” zegt Bart Cochet voorzitter van Ouch Zo. “Ons gezamenlijke doel is om ervoor te zorgen dat elke jongere in Nederland, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, een veilige en ondersteunende leeromgeving heeft.”

Het succes van het SchoolsOUT-project in Gelderland heeft bewezen in de laatste twintig jaren dat samenwerking tussen gezondheidsinstanties, lokale overheden en LGBTQ+ organisaties een krachtige en positieve impact kan hebben op het welzijn van jongeren. Deze samenwerkende organisaties kijken ernaar uit om hun expertise en ervaring in te zetten om het SchoolsOUT Limburg-project tot een succes te maken.

Het SchoolsOUT Limburg-team zal eerst nauw samenwerken met GGD Limburg Noord, gemeente Roermond, gemeente Venlo en Ouch Zo om de best practices en lessen uit het oorspronkelijke project toe te passen in de Limburgse context. De waardevolle inzichten die zijn opgedaan in Gelderland zullen de basis vormen voor een effectieve implementatie in Limburg. 

Gedurende het jaar 2024 is er een kleinschalige uitrol gepland naar andere gemeenten in Limburg. Deze uitbreiding stelt SchoolsOUT Limburg in staat om een grotere impact te maken en een bredere groep jongeren te bereiken.

Verdere uitrol

Na een succesvolle pilotfase en kleinschalige uitrol in 2024, heeft SchoolsOUT Limburg ambitieuze plannen voor verdere ontwikkeling. In een latere fase wordt een volledige uitrol van het project in de gehele provincie Limburg nagestreefd. Hierbij zal de focus liggen op het creëren van een inclusieve omgeving voor leerlingen en docenten, waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Het SchoolsOUT Limburg-team is vastbesloten om het bewustzijn rondom LGBTQ+ kwesties te vergroten en een blijvende verandering teweeg te brengen in het Limburgse onderwijssysteem. Om dit te bereiken, zullen ze samenwerken met scholen, gemeenten en andere relevante belanghebbenden om het project te versterken en te professionaliseren.

“We zijn verheugd om het SchoolsOUT Limburg-project te lanceren en kijken uit naar de positieve impact die we kunnen maken in de levens van jongeren in Limburg, zeker gezien het huidige klimaat dat er heerst,” zegt Bart Cochet. “We geloven dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn en we willen een onderwijsomgeving creëren waarin diversiteit wordt omarmd en gevierd.”

Scholen en organisaties die geïnteresseerd zijn in deelname aan het SchoolsOUT Limburg-project, of die meer informatie willen ontvangen, worden aangemoedigd om contact op te nemen via schoolsoutlimburg@ouchzo.nl. Meer informatie vind je alvast op https://www.ouchzo.nl/schoolsout/.